بازی انفجار سایت تک بت بدون فیلتر سایت ماه بت bababet سایت آریان بت سایت بت 120 ازا بت سایت بری بت nasabet مل بت دانلود برنامه مگاپاری سایت وان ایکس بت بدون فیلتر

سایت پیش بینی وین نود

جهت ورود به سایت وین نود کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
ژانویه 19, 2024

شرط بندی بازی شلم

شرط بندی بازی شلم

شرط بندی بازی شلم | نحوه‌ی انجام بازی شلم و قوانین شرط بندی بازی شلم | بازی شلم یک بازی مهیج در پاسور اسـت | اپلیکیشن شرط بندی شلم

نحوه‌ی انجام بازی شلم و قوانین شرط بندی بازی شلم

بازی شلم یک بازی مهیج در پاشور اسـت کـه باید قوانین خاصی را در پاسور رعایت کنید تابتوانید دراین بازی حرفه اي شوید.عرف این بازی بـه این شکل اسـت کـه باید بـه صورت چهارنفره بازی شود، ولی شـما می توانید ان را بـه صورت دو و یا سه‌نفره نیز بازی کنید. لازم بـه ذکر اسـت کـه برای بهتر متوجه شدن و کسب مهارت در بازی شلم، لازم اسـت کـه قبل از ان بازی حکم را بـه خوبی آموخته باشید. چرا کـه این بازی در عین شباهت نسبی بـه بازی حکم، کمی از ان پیچیده‌تر و البته مهیج‌تر اسـت. از این رو، آموختن بازی حکم، کار شـما را دراین بازی آسان‌تر خواهد کرد.

شرط بندی بازی شلم

یکی از مواردی کـه برای این بازی ضروری اسـت، این اسـت کـه در ابتدا باید بر روی یک برگه‌ي کاغذ، یک جدول سه ستونی کشیده شود تا حساب امتیازها بـه درستی لحاظ شود. هر یک از ستون‌هاي‌ چپ و راست بـه دو تیم اختصاص خواهد یافت ودر ستون میانی نیز امتیازاتی نوشته خواهد شد کـه هر بازیکن در ابتدای بازی ان را “تعهد” یا “اعلان” خواهد کرد.

نحوه‌ی انجام بازی شلم

این بازی دارای چهار قسمت اصلی و بنیادی اسـت کـه دراین پست سعی داریم این چهار قسمت را بـه صورت مرحله بـه مرحله برای شـما عزیزان شرح دهیم.

قسمت اول: دست دادن

نخستین مرحله در بازی شلم این اسـت کـه بـه روش دلخواه یا بـه روش مورد قبول تمام اعضای گروه، یک نفر مسئول توزیع کارت‌ها شود. البته بعد از هر دست بازی، وظیفه‌ي توزیع کارت‌ها بـه نفر سمت راستی فرد قبلی انتقال خواهد یافت ودر نهایت نیز بعد از چهار دست بازی، هر بازیکن حداقل یکبار دست داده اسـت.

فردی کـه دست میدهد باید بـه این ترتیب عمل کند: ابتدا 12 کارت بـه نفر راست، 12 کارت بـه نفر روبه‌رو، 12 کارت بـه نفر سمت چپ، چهار کارت بر روی زمین قرار دهد طوری کـه بـه روی پشت باشد ودر نهایت 12 کارت نیز بـه خود اختصاص دهد. «البته توجه داشته باشید کـه گذاشتن 4 کارت بر روی زمین، بـه زمان و نوبت خاصی تعلق ندارد و فرد مسئول توزیع کارت می تواند بـه دلخواه خود پس از نفر دوم، سوم و یا چهارم، چهار کارت را بـه پشت بر روی زمین بگذارد.»

قسمت دوم: اعلان

دراین قسمت و پس از دست دادن، هر بازیکن باید با توجه بـه کارت‌هایي کـه دارد، مقدار امتیازی کـه می تواند در بازی کسب کند را بـه اصطلاح “اعلان” کند. لازم بـه ذکر اسـت کـه کسی کـه بیشترین امتیاز را اعلان کند، حاکم خواهد شد. در صورت وجود جوکر دراین بازی، کل امتیازات 200 ودر غیر این صورت، 165 خواهد بود. طبق معمول حرفه‌اي‌ها از جوکر دراین بازی استفاده میکنند. امتیازات کارت‌ها نیز بـه این شرح اسـت:

بردن هر دست بازی 5 امتیاز
هر کارت 5 لو 5 امتیاز
هر کارت 10 لو 10 امتیاز
هر کارت تک 10 امتیاز
در صورت بازی با جوکر:

جوکر قرمز 20 امتیاز
جوکر سیاه 15 امتیاز

پس از تعیین حاکم، او باید با یار خود امتیاز اعلان شده را کسب نماید ودر صورت موفقیت، امتیاز کسب شده بـه او تعلق خواهد گرفت. بازی نیز تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد کـه در نهایت یک تیم بـه امتیاز نهایی برسد. برای شروع این مرحله، نخستین فردی کـه دست گرفته اسـت، امتیازی را کـه فکر می کند می تواند کسب کند را اعلان میکند.

البته توجه داشته باشید کـه این امتیاز نمیتواند زیر 100 باشد. سپس نوبت نفر سمت راستی او میشود، این فرد اکنون دو راه در پیش دارد. یا باید امتیازی بیشتر از نفر قبلی اعلان کند یا بگوید “پاس”. کسی کـه پاس کند، دیگر نمیتواند تا پایان این دور بازی در امتیازخوانی شرکت کند. سپس نوبت نفر بعدی میشود و او هم بـه همین شکل باید عمل کند. این روند تا زمانی ادامه پیدا میکند کـه سه نفر پاس کنند و تنها نفر باقی‌مانده حاکم خواهد شد.

شرط بندی بازی شلم

ان چهار کارتی کـه در زمان دست دادن بر روی زمین گذاشته شدند، “کارت‌هاي‌ برده” نام دارند و کاربرد ان‌ها دراین اسـت کـه کمک کنند تا دست حاکم وضعیت بهتری داشته باشد. این کمک بـه این صورت اسـت کـه حاکم ان چهار کارت را برداشته و چهار کارت دلخواه را کنار میگذارد. حاکم پس از انجام اینکار و مرتب‌کردن دست خود، بـه عنوان دست اول، یک خال حکم بازی خواهد کرد کـه اینکار نیز بـه معنای تعیین حکم اسـت. در ادامه، بازی مانند بازی حکم ادامه پیدا می کند تا تمامی برگ‌ها بـه پایان برسند.

قسمت چهارم: شمارش امتیازات

در آخرین مرحله و پس از انجام بازی، بـه مرحله‌ي شمارش امتیازات میرسیم. دراین مرحله، با شمردن دست یک تیم «طبق معمولً تیم حریف حاکم» طبق امتیازاتی کـه قبلاً ذکر شد، امتیاز ان تیم مشخص شده و شرط بندی بازی شلم سپس ان را از 165 کم میکنیم تا امتیاز تیم حاکم نیز ارزیابی شود. پس از این عمل، اگر تیم حاکم بـه شرط بندی بازی شلم امتیاز اعلان شده برسد و حتی ان را رد کند.

شرط بندی بازی شلم

همان امتیاز اعلان شده برایش لحاظ میشود شرط بندی بازی شلم. ولی اگر نتواند بـه سطح امتیاز برسد، منفی مقدار امتیاز اعلان شده را کسب خواهد کرد. در هر شرط بندی بازی شلم صورت برای تیم حریف نیز هر امتیازی کـه کسب کند، لحاظ خواهد شد. هنگام پایین بازی نیز هر تیمی شرط بندی بازی شلم کـه زودتر بـه یک امتیاز نهایی تعیین‌شده «طبق معمولً 1200» برسد، برنده‌ي بازی خواهد شد. شرط بندی بازی شلم

شرط بندی بازی شلم

قوانین بازی شلم

اگر تیم حاکم موفق شرط بندی بازی شلم شود تمامی کارت‌ها را جمع کند، طبق توافق دو تیم یا بـه اندازه‌ي امتیازات کسب شده‌ي تیم حاکم شرط بندی بازی شلم بـه امتیازاتشان اضافه میشود و یا تیم حریف بـه همان اندازه، امتیاز منفی خواهد گرفت. «بدیهی شرط بندی بازی شلم اسـت کـه تیم حاکم شلم نمیشود چرا کـه در ابتدا چهار برگ را از دست خود خارج میکند.» شرط بندی بازی شلم

شرط بندی بازی شلم

شلم خواندن

اگر تیمی مدعی شرط بندی بازی شلم شود کـه می تواند تمامی امتیازات را کسب کند، بـه اصطلاح شلم خوانده اسـت. دراین حالت، اگر شرط بندی بازی شلم موفق شود، دو برابر امتیاز کل بازی «165»؛ یعنی 330 امتیاز خواهد گرفت. ولی اگر موفق نشود و شرط بندی بازی شلم تیم حریف دستکم 5 امتیاز بگیرد، تمام امتیازات تیم باطل شده و منفی 330 امتیاز خواهد گرفت. شرط بندی بازی شلم همچنین زمانی پیش می آید کـه یک تیم بالاترین حد امتیاز، یعنی 165 را اعلان می کند، دراین صورت شرط بندی بازی شلم تیم حریف می تواند حتی پای خودرا فراتر بگذارد و شلم بخواند. یعنی 330 امتیاز اعلان کند. شرط بندی بازی شلم

شرط بندی بازی شلم

کُنس

در صورت توافق تمامی شرط بندی بازی شلم بازیکنان، حالتی نیز با نام کُنس وجوددارد کـه از شلم خواندن بالاتر اسـت. کُنس نیز بـه این شکل شرط بندی بازی شلم اسـت کـه در صورت اعلان ان؛ هر تیمی کـه در ان دست امتیاز بیشتری را کسب کند، برنده‌يشرط بندی بازی شلم بازی خواهد شد. یعنی ان دست، دست نهایی بوده و امتیازات دست‌هاي‌ قبلی باطل اعلام میشوند. شرط بندی بازی شلم البته بـه یاد داشته باشید کـه کُنس تنها زمانی صورت میگیرد کـه تمامی بازیکنان موافق شرط بندی بازی شلم ان باشند. خسيس طبق معمولً زمانی کـه امتیازات دو تیم بالای 1000 اسـت، اعلان میشود. شرط بندی بازی شلم

شرط بندی بازی شلم

شلم دوبل یا شلم هال

علاوه بر شلم و کُنس، شلم دوبل نیز وجوددارد شرط بندی بازی شلم کـه در صورت توافق دو طرف، وارد بازی خواهد شد. شلم دوبل همانگونه کـه از نامش پیداست، امتیاز شرط بندی بازی شلمی دو برابر شلم دارد. بـه عبارت دیگر، اگر کسی شلم دوبل را اعلان شرط بندی بازی شلم کند، در صورت پیروزی 660 امتیاز ودر صورت باخت، منفی 660 امتیاز دریافت خواهد کرد. لازم شرط بندی بازی شلم بـه ذکر اسـت کـه اگر تیم حریف حتی یک دست یا 5 امتیاز هم بگیرد، تیمی کـه شلم دوبل خوان شرط بندی بازی شلمده شرط بندی بازی شلم اسـت، ان دست را باخته و منفی 660 امتیاز دریافت خواهد کرد. شرط بندی بازی شلم

شرط بندی بازی شلم

بازی شلم چیست ؟ شرح کامل بازی

شلم با نام دیگه روکن یکی شرط بندی بازی شلم از بازی های پاسور به شمار میاد که بیشترین محبوبیت رو بعد از بازی حکم در بین مردم ایران داره، نام این بازی از دو واژه در دو کشور گرفته شده، یکی واژه Chelem به زبون فرانسوی و یکی دیگه Shelem به زبون انگلیسی، حتما براتون سوال پیش اومده که معنی واژه شلم چیه؟ اشکال نداره ما بهتون شرط بندی بازی شلم میگیم، معنی این واژه میشه جمع آوری همه برگ های بازی.

بازی شلم یک بازی چهار نفره به شمار میاد شرط بندی بازی شلم که میشه اون رو سه یا دو نفره هم بازی کرد و از این بازی دسته جمعی لذت برد، خب حتما باز شرط بندی بازی شلم براتون سوال پیش اومده که هدف از این بازی چیه؟ وقتی چند نفر (چهار، سه یا دو نفر) با هم بر س شرط بندی بازی شلمر یک امتیاز توافق میکنن، و هدف این بازی این هست که زودتر به این امتیاز توافق شده برسن. شرط بندی بازی شلم

بازی شلم نسبت به بازی حکم شرط بندی بازی شلم مهیج تر بوده و حرفه ای تر به حساب میاد و برای بازی اون باید ظرافت خاصی داشته باشین، شرط بندی بازی شلم ولی اگه میخواین این بازی رو انجام بدین حتما از قبلش باید با بازی حکم آشنا باشین چون که سر شرط بندی بازی شلم کردن ورق های بازی و قوانین بازی در دو بازی حکم و شلم دقیقا مثل هم هست، ولی تفاوت وجود شرط بندی بازی شلم داره اون هم این هست که در خصوص خوندن دست ها باید دقت بالایی بکنین و همچنین شمردن شرط بندی بازی شلم امتیازات در این بازی اهمیت بالایی داره، اگه این بازی رو انجام داده باشین حتما با اصطلاحات اون آشنایی شرط بندی بازی شلم دارین، از اصطلاحات این بازی میشه به پاس اشاره کرد. شرط بندی بازی شلم

شرط بندی بازی شلم
شرحی کوتاه از بازی محبوب chelem

شرحی کوتاه از بازی شلم

  • در بازی شلم ابتدا هر بازیکن 12 برگ میگیره.
  • بعد شروع میکنه به خوندن امتیازاتی که میتونه بگیر شرط بندی بازی شلمه، مثلا 125 امتیاز از تمام 165 امتیاز ممکن با 200 امتیاز در حالت وجود جوکر در داخل بازی شرط بندی بازی شلم
  • فردی که امتیاز بالا تری رو بخونه به عنوان حاکم انتخاب میشه، در ادامه حاکم همراه با یارش باید سعی بکنه تا امتیاز توافق شرط بندی بازی شلمش ده رو کسب بکنه بدین وسیله اون به همون تعداد امتیازی که کسب کرده امتیاز میگیره. شرط بندی بازی شلم
  • این بازی تا جایی که یک تیم سریع تر به امتیاز برسه شرط بندی بازی شلم ادامه پیدا میکنه.
  • بردن هر دست در این بازی 5 امتیاز براتون داره شرط بندی بازی شلم
  • هر 5 لو، 5 امتیاز، هر 10 لو، 10 امتیاز، هر آس (تک) 10 امتیاز و جوکر قرمز 20 امتیاز و جوکر مشکی 15 امتیاز داره شرط بندی بازی شرط بندی بازی شلم شلم
  • پس در کل تمام امتیازات بازی 200 امتیاز هست شرط بندی بازی شلم
  • بازی شلم بدون جوکر با 165 امتیاز هم قابل انجام هست
  • پس از خوندن امتیاز 165 بازیکن بعدی که هنوز پاس نکرده قادر هست شرط بندی بازی شلمتا امتیاز شلم رو بخونه و در صورت جمع همه ی دست ها امتیاز 330 براش در نظر گرفته شرط بندی بازی شلم میشه و در شرط بندی بازی شلمحالت در نظر نگرفتن یک دست، امتیاز 330- برای تیمی که خونده در نظر گرفته میشه

شرط بندی بازی شلم
سایت شرط بندی بازی شلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

web hit counter